Vyřídíme Vám povolení nakládání s odpady

Rychlý kontakt:TEL:. (+420) 722086304
EMAIL: nabor.plzen@seznam.czOdpadové licene bez prodlužování:


Zcela jistě je jednoduší si nechat vypracovat provozní řády společnostmi, které mají zkušenosti. Ušetří Vám to čas a to z několika důvodů..

Časté komplikace a nečekaná zdržení k úspěšnémů získání licencí bývají mnohdy v chybně doplněných formalitách, či vynechanými důležitými údaji, bez kterých Vaše žádanky nebudou kompletní, tato protahování se pak můžou dostat až na roky papírovaní..Zajistíme vám kompletní služby:


Pro jakou koliv problematiku s odpady nás neváhejte kontaktovat v nabídce kontakty


Vyřídíme Vám povolení na odpady

NAŠE NÁBÍDKA:

Zpracování žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů.
Zpracování žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
Zpracování žádosti o povolení souhlasu k provozování zařízení (např. sběrné dvory, kompostárny, skládky a úpravny nebezpečných odpadů.
Zpracování žádosti na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů
Zpracování evidenčních listů nebezpečných odpadů.
Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů .
Žádosti o souhlas k upuštění od třídění odpadů.
Zpracování provozních řádů a žádostí o povolení zařízení pro nakládání s odpady.
Kategorie odpadů - dle katalogu odpadů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb., a předpisy souvisejícími .
Vypracování ročního hlášení o odpadech.
Zajištění nejvhodnějšího poradce při nakládání s odpady – odpadového hospodáře.
Označení shromažďovacích míst a nádob na tříděný odpad.
Zpracování žádosti na zařízení ke sběru autovraků a jejich provoz
NABÍDKA KOMPLETNÍCH SLUŽEB PROBLEMATIKY S ODPADY, ODBORNÁ POMOC, POMOC PŘI ŘEŠENÍ ODPADOVÝCH KOMPLIKACÍ A PROBLÉMŮ .

bazar přidat inzerát zdarma